Μακεδονία

23 Νοεμβρίου 2017

Φλώρινα

23 Νοεμβρίου 2017

Σέρρες

23 Νοεμβρίου 2017

Καβάλα

23 Νοεμβρίου 2017

Έδεσσα